Op 4 april is de dochter van Wini Weidenaar geboren

Do hast twa lytse hantsjes,
Jou ús beide ien,
Tegearre sille wy dy liede,
Oant asto seist:"ik kin it allinne"

Je hebt twee kleine handjes,
Geef ons er beide één,
Samen zullen we je leiden,
Tot je zegt:"ik kan het alleen".

  • VolgendeWeidenaar bekroont tot onderneming 2017
  • VorigeBiologische Knoflook droge worst