85 jier Weidenaar

Praat mar Frysk reizget de kommende moannen tegearre mei Weidenaar troch de provinsje om tegearre mei in pear 85-jierrige feestbeesten harren jierdei te fieren. Wêrom? Weidenaar Woarst bestiet dit jier ek 85 jier!

Wy gienen tegearre mei Wini fan Weidenaar Woarst op besite yn Ferwert by menear Boersma dy't ferline wike 85 jier waard. Benijd hoe't it der yn Ferwert oan ta gie? Besjoch it filmke!

(youtube:3wGd3KyXuBQ

  • VolgendeWorstenmaker Weidenaar viert jubileum met 85-jarigen
  • VorigeBiologische Knoflook droge worst